Fotogaléria

Projekty EU

Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti

spot_img

Rekonštrukcua verejného osvetleni v obci

spot_img

Riešenie migračných výziev v obci Oravská Lesná

spot_img

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci

spot_img

Zariadenie starostlivosti odeti do troch rokov veku dieťaťa

spot_img

Zlepšenie dostupnosti opatrovaťelských služieb

spot_img

Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL - SK pohraničí

spot_img

Multifunkčný športový areál Oravská Lesná

spot_img

Podpora vzniku BRKO na území obce Oravská Lesná

spot_img

Zberný dvor Oravská Lesná

spot_img

Videá