Zápisnice

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva