Vyhlásenie o prístupnosti

 

Obec Oravská Lesná má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na oravskalesna.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle obce Oravská Lesná www.oravskalesna.sk
Toto webové sídlo vlastní a obsahovo spravuje obecný úrad Oravská Lesná.

Webové sídlo je optimalizované podľa platného výnosu 55/2014 o IS VS SR.

Webové sídlo obce Oravská Lesná (www.oravskalesna.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Väčšina súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF, pre zobrazenie ktorých je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: obecnyurad@oravskalesna.sk.

Správca a vlastník obsahu:

OBEC ORAVSKÁ LESNÁ
Oravská Lesná 291, 029 57
Telefón: 043/559 3122

Mailové kontakty:

starosta@oravskalesna.sk

obecnyurad@oravskalesna.sk

podatelna@oravskalesna.sk

office@oravskalesna.sk

Technický prevádzkovateľ:

ADEM, s.r.o.
Štefánikova 30
010 01 Žilina, Slovakia