Klub seniorov

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klub seniorov je v Oravskej Lesnej založený od roku 2012. Okrem pravidelných STREDAjších stretnutí v priestoroch kultúrneho domu na II. poschodí (vchod zozadu od Poľnopotrieb) sa členovia klubu stretávajú pri rôznych kultúrnych podujatiach v obci ale aj mimo obce. Nechýbajú ani návštevy detského domova či domovou dôchodcov ale tiež aj relax v kúpeľných mestách. Členom Senior klubu sa môže stať každý, kto dosiahol dôchodkového veku alebo je invalidným dôchodcom.

Aktivity Klubu seniorov :

  • Kúpeľné pobyty pre dôchodcov (2 x do roka)
  • Návšteva kúpaliska Oravice (4 x do roka)
  • Zájazdy poznávacie a pútnické (2 x do roka)
  • „Starí rodičia deťom“ – výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti zo ZŠ (4 x do roka)
  • Opekanie s vozíčkarmi z Domova sociálnych služieb v Oravskej Lesnej (1x ročne)
  • Návšteva domova dôchodcov s programom (2x ročne)
  • Organizácia Plesu Seniorov, Fašiangového posedenia, a spolupráca pri organizácii Dožinkovej zábavy
  • Brigády v spolupráci so Štátnymi lesmi v Zákamennom
  • Spolupráca s obcou Oravská Lesná (stavanie mája, kladenie venca k pomníku padlých hrdinov, rozsvietenie adventného venca, vianočné trhy)

Kontakt :
Emília Chvojková, predsedníčka,
Tel. číslo : 0908 833029