Plán podujatí

 

Plánované podujatia na rok 2023

 

7.1.2023Ples Športovcov (sobota)
Kultúrny dom Oravská Lesná
29.1.2023 Darovanie krvi (sobota)
Kultúrny dom Oravská Lesná
29.1.2023 Maškarný ples eRko - 14.00 h. (nedeľa)
Kultúrny dom Oravská Lesná
4.2.2023 Ples Pre všetkých OcÚ a ZŠ
(sobota)

Kultúrny dom Oravská Lesná
7.2.2023 Ples Seniorov - 14.00h (utorok)
Kultúrny dom Oravská Lesná
11.2.2023 Ples eRko (sobota
Kultúrny dom Oravská Lesná
14.2.2023 Fašiangové posedenie pre dôchodcov / Seniorklub - (utorok)
Kultúrny dom Oravská Lesná
18.2.2023 Batôžkový ples (sobota)
Kultúrny dom Oravská Lesná
21.2.2023 Pochovávanie basy - (utorok)
Kultúrny dom Oravská Lesná
11.3.2023 Erdútsky horizont (sobota)
Evidencia súťažiacich - Kultúrny dom Oravská Lesná
10.4.2023 Diskotéka TJ Oravská Lesná
Stará telocvičňa Oravská Lesná
23.4.2023 Lesňanská Heligónka - 14.00h (nedeľa)
Kultúrny dom Oravská Lesná
24.4. - 30.4.2023 Poľovnícka výstava Oravská Lesná
Centrum obce Oravská Lesná
29.4.2023 Stavanie Mája - 16.00h (sobota)
Centrum obce Oravská Lesná
4.5.2023 Sv. Floriána - Kladenie venca k pomníku padlým - 18.00h (štvrtok)
Centrum obce Oravská Lesná
14.5.2023 Deň matiek - 14.00h (nedeľa)
svätá omša, kultúrny dom Oravská Lesná
10.6.2023 Darovanie krvi
Kultúrny dom Oravská Lesná
25.6.2023 Športový deň v Oravskej Lesnej (nedeľa)
Futbalové ihrisko Oravská Lesná
8.7.2023 Hudobné vystúpenie pre deti Paci - Pac 17.00h (sobota)
Kultúrny dom Oravská Lesná
23.7.2023 Odpustová slávnosť (nedeľa)
Kostol sv. Anny - centrum obce
26.7.2023 Odpustová slávnosť -11.00h (streda)
Kaplnka Bož. Milosrdenstva - "Pri starom kostole"
26.8.2023 Oslavy 90 r. vzniku DHZ v Oravskej Lesnej (sobota)
svätá omša, kultúrny dom Oravská Lesná

30.9.2023 Oslavy 50 rokov VeĽká Magurka - (sobota)
Kultúrny dom Oravská Lesná
Október Divadelné predstavenie
Kultúrny dom Oravská Lesná
11.10.2023 Popoludnie pre seniorov - Mesiac úcty k starším - 14.00h (streda)
Svätá omša, Kultúrny dom Oravská Lesná
25.11.2023 Diskotéka TJ Oravská Lesná
Stará telocvičňa Oravská Lesná
26.11.2023 Rozsvietenie adventného venca 16.30h (nedeľa) a Divadlo pre deti
Centrum obce, KD Oravská Lesná
2.12.2023 Vianočné trhy v Oravskej Lesnej
Centrum obce, Kultúrny dom Oravská Lesná
2.12.2023 Prechod Mikuláša obcou
Oravská Lesná
26.12.2023 Diskotéka TJ
Stará telocvičňa Oravská Lesná

 

Podujatia budú priebežne aktualizované.