Úradná tabuľa

Pozvánka na OZ 12.10.2023

Pozvánka na OZ 12 10 2023

Výsledky volieb do NR SR 30.9.2023

Zápisnica okrskovej volebnej komise č. 1 Zápisnica okrskovej volebnej komisie č.2

Oznámenie VV o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie o začtí stavebného konania

VV- Stavebné povolenie

SP

VV- Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením

Rozhodnutie o povolení lovu líšky hrdzavej na nepoľovných plochách

Rozhodnutie o povolení lovu líšky

VV- Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie VV o začatí stavebného konania

Mimoriadne povolenie lovu líšky hrdzavej na nepoľovných plochách v k. ú. Oravská Lesná v obvode poľovného revíru Oravská Lesná – oznámenie o začatí konania

Mimoriadne povolenie lovu líšky hrdzavej na nepoľovných plochách v k. ú. Oravská Lesná v obvode poľovného revíru Oravská Lesná - oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania

verejná vyhláška -Rozhodnutie

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

VV – Dodatočné povolenie stavby

Dodatočné povolenie stavby Dulovec

E-mailová adresa na doručenie žiadosti -hlasovací preukaz Voľby do NR SR

Obec Oravská Lesná  v súlade s § 102 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     ZVEREJŇUJE elektronickú adresu : obecnyurad@oravskalesna.sk na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre...

Voľby do NR SR :e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Oravská Lesná  v súlade s § 102 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     ZVEREJŇUJE elektronickú adresu : obecnyurad@oravskalesna.sk na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka...

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia.

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

VV - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Rozhodnutie – Lesný celok Paráč

Rozhodnutie Paráč

Záverečný účet 2022

Záverečný účet 2022 schválený

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení TP

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Pozvánka na OZ 04.7.2023

Pozvánka na OZ 04 07 2023

Dôležité linky

Užitočné linky