Úradná tabuľa

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Martin a Michaela Kolenčík

Oznámenie o stategickom dokumente “ Zmeny a doplnky č.3 – Územný plán obce Zákamenné“ –

 Zmeny a doplnky č.3 ÚPN Zákamenné Oznámenie o strategickom dokumente- Zmeny a doplnky č.3 -Územný plán obce Zákamenné Informácie pre verejnosť Oznámenie o vyvesení ÚP Zákamenné

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Miroslav Chudoba a Barbora Chudobová

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu. - Martina Mogorová

Územný plán obce Lomná – Zmeny a doplnky č. 2/2021 – Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o stategickom dokumente - Územný plán obce Lomná

Uloženie písomnosti – Dominik Dendis – na pošte

Uloženie písomnosti Dominik Dendis

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia- Martin a Michaela Kolenčík

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia Miroslav a Barbora Chudoba

Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2021

údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom

výberové riaditeľ - ZŠ s MŠ Zákamenné

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Marián Dendis

Oznámenie o uložení zásielky - Marián Dendis - 21.03.2022

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Dominik Dendis

Uloženie písomnosti Dominik Dendis na pošte

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Marián Dendis

Oznámenie o uložení zásielky - Marián Dendis - 15.03.2022

Smernica č. 14/2022 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravská Lesná

Zasady_hosp _a_nakladania_s_majetkom_obce Oravská Lesná_s

Oznámenie o uložení písomnosti – Pavol Brišák

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Brišák 04.03.2022 pdf

Oznámenie o uložení písomnosti – Pavol Brišák – na pošte

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Brišák 04.03.2022 - pošta

Pozvánka na OZ 10.03.2022

Pozvánka na OZ 10_03_2022

Oznámenie o uložení písomnosti – Dominik Dendis

Uloženie písomnosti _ Dominik Dendis 28.02.

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Kulich

Oznámenie o uložení zásielky - Milan Kulich

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

úroveň triedenia rok 2021

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa – Brňák František a Agneša

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Anna Murínová

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Anna Murínová

Oznámenie o uložení zásielky – Marián Dendis

Oznámenie o uložení zásielky Marián Dendis

Dôležité linky

Užitočné linky