Úradná tabuľa

VV – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia Danka a Jozef Brisuda

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby verejnou vyhlášoku a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Oznámenie o začatí konania a dodatočnom povolení a kolaudácii stavby - Ladislav Kojda

Oznámenie o strategickom dokumente “ Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“ – zaslanie oznámenia

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 3 - ÚPN obce Zázrivá

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Martin Bejdák

Martin Bejdák - oznámenie o uložení zásielky na pošte

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Milan Kulich

Oznámenie o uložení zásielky - Milan Kulich

Oznámenie o začatí prerokovávania – Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá

Oznámenie o začatí prerokovania Zmeny a doplnky č. 3 - ÚPN Zázrivá

Dodatočné povolenie stavby

VV - Dodatočné povolenie stavby Hrkeľ

Pozvánka na OZ 30.3.2023

Pozvánka na OZ 30 03 2023

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

VV - Stavebné povolenie Peter Chudoba

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Ondrej Chromek

Oznámenie o uložení zásielky - Ondrej Chromek na pošte

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Oravská Lesná rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Oravská Lesná rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022 v obci Oravská Lesná  

Odvolanie mimoriadnej situácie

odvolanie MS

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia - Peter Tereštík

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia - Peter Chudoba

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 2023

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 04/2022 O OCHRANNOM PÁSME OBECNÉHO CINTORÍNA

VZN č 04_2022 o ochrannom pásme cintorína

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oravská Lesná č. 05/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č 05_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozhodnutie starostu obce č. 1/2022

Rozhodnutie starostu obce č. 1/2022

Pozvánka na OZ 08.12.2022

Pozvánka na OZ 08 12 2022

Oznámenie o uložení zásielky Pavol Brišák

Uloženie písomnosti- Brišák

Dôležité linky

Užitočné linky