Úradná tabuľa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK

Oznámenie o uložení písomnosti – Pavol Brišák na pošte

Oznámenie o uložení zásielky Pavol Brišák

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Drazobna vyhlaska

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Oravská Lesná

zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu

Oznámenie o začatí konania a dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a dodatočnom povolení stavby - Martin Poleč

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027

Pozvánka na OZ 14.9.2022

Pozvánka na OZ 14.09.2022

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Tomáš Jakuba a Helena Jakubová SP príloha

Verejná vyhláška – Dodatočné povolenie stavby

Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie stavby "Rekreačná chata" Alena Holubčíková Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie stavby Rekreačná chata Alena Holubčíková   DPS príloha  

OZNAM PRE ODOVZDANIE KANDIDÁTNYCH A DELEGAČNÝCH LISTÍN, PRE SPOJENÉ VOĽBY DO ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY  2022

PRE ODOVZDANIE KANDIDÁTNYCH A DELEGAČNÝCH LISTÍN PRE SPOJENÉ VOĽBY DO ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY  2022 v dňoch 29.08.2022 pondelok, volajte na tel. č. 0907 293 439 30.08.2022 utorok (7.00 hod. do 15.00 hod. na Obecnom úrade) od 15.00 hod. do 24.00 hod., volajte...

Uloženie písomnosti – Dominik Dendis

uloženie písomnosti Dominik Dendis

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie ver. vyh. o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Volebné miestnosti – volebné okrsky 2022

Obec Oravská Lesná má utvorené 2 volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022: Volebné miestnosti sa budú nachádzať v priestoroch kultúrneho domu v Oravskej Lesnej.

Určenie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obci

Oznam o predaji nepotrebného hnuteľného majetku

Obec Oravská Lesná ponúka na predaj 5 ks zatvorených vaňových kontajnerov 7 m3, na zber odpadov. Cena za 1 ks – 950 EUR. Bližšie informácie: tel: 043/5593122, e-mail: obecnyurad@oravskalesna.sk.  

Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ Krušetnica

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ

Oznámenie o uložení písomnosti – Pavol Brišák na pošte

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Brišák - pošta

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia.

Oznámenie ver. vyh. o začatí stav. konania a upustenie od miestneho šetrenia

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja   Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu " Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021 + je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Záverečný účet 2021

Záverečný účet 2021 Plnenie R21 OZ Plnenie R21 ZŠ s MŠ

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2022

Pozvánka na OZ 17.6.2022

Pozvánka na OZ 17_06_2022

Dôležité linky

Užitočné linky