Úradná tabuľa

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 04/2022 O OCHRANNOM PÁSME OBECNÉHO CINTORÍNA

VZN č 04_2022 o ochrannom pásme cintorína

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oravská Lesná č. 05/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č 05_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pozvánka na OZ 08.12.2022

Pozvánka na OZ 08 12 2022

Oznámenie o uložení zásielky Pavol Brišák

Uloženie písomnosti- Brišák

„Územný plán regiónu Žilinského kraja “ – zaslanie informácie o správe a hodnotení strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko

Územný plán regiónu ŽK Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu: " Územný plán regiónu Žilinského kraja" je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja    

Návrh – VZN č.04/2022 o ochrannom pásme obecného cintorína

VZN č 04_2022 o ochrannom pásme cintorína

Návrh – VZN obce Oravská Lesná číslo 03/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č 03_2022 o miestnom poplatku za rozvoj

NÁVRH VZN obce Oravská Lesná č. 05/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN-č 5_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh R 2023 vyvesený Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka na ustanovujúce zas. OZ 24.11.2022

Zverejnenie adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou a žiadosti o vydanie hl. preukazu

Oznam o zverejnení adresy na doručovanie UT-Voľba poštou voličom - má TP na území SR (2) ÚT- Žiadosť o voľbu poštou- má TP na území SR - Vzor žiadosti o voľbu poštou

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre vykonanie referenda, ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2023

Obec Oravská Lesná má utvorené 2 volebné okrsky pre Referendum konané dňa 21.01.2023 Volebné miestnosti sa budú nachádzať v priestoroch kultúrneho domu v Oravskej Lesnej.

Referendum – Informácia pre voliča

Informácia pre voliča

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

VV - Stavebné povolenie

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetreniapdf

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Dominik Dendis

Uloženie písomnosti Dendis Dominik

Verejná vyhláška – Dodatočné povolenie stavby

Verejná Vyhláška - Dodatočné povolenie stavby Martin a Lenka Poleč

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+ (PSHR MBD 2022+) – oznámeni o predložení strategického dokumentu

oznámenie SD (1) oznamenie_o_dokumente_eia_mbdSt Strategický dokument Mikroregiónu Bystrická Dolina 2022+

Dôležité linky

Užitočné linky