Kontaktné údaje

Úradne hodiny:

Pondelok: 7.30 – 15.00 hod.
Utorok: 7.30 – 15.00 hod.
Streda: 7.30 – 17.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 17.30 – 15.00 hod.

Zberný dvor:
Streda: 14.00 – 18.00 hod.
Sobota: 8.00 – 13.00 hod.

Kontaktné údaje:

Adresa:
Obecný úrad Oravská Lesná
Oravská Lesná 291, 029 57
Email: obecnyurad@oravskalesna.sk

IČO: 00314722
DIČ: 2020561774

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0041 0316 0005

Tel. čísla:

Stavebný úrad: (043)5593127
Matrika: (043)5593128
Sekretariát: (043)5593122