Komisie obecného zastupiteľstva

 

Finančná komisia

Mgr. Dominik Dendis – predseda
Bc. Jozef Rošťák
Ing. Matej Mazúr
Bc. Miroslav Kvak
Matej Habľák
Mgr. Miroslav Kvak

 

Stavebná komisia

Ing. Miroslav Kolenčík – predseda
Martin Srogoň
Ing. Jakub Demko
Milan Miterko
Ing. Lenka Laššáková
Ing. Jaroslav Dulovec
Ing. Matej Mazúr

 

Sociálná komisia

Silvia Srogoňová – predseda
Martin Srogoň
Milan Miterko
Martin Podstavek
Mgr. Božena Podstavková
Mgr. Emília Chvojková
Ing. Marianna Kianičková
Marta Horná

 

Komisia kultúry a športu

Bc. Miroslav Kvak – predseda
Ing. Jakub Demko
Bc. Jozef Rošťák
Ing. Miroslav Kolenčík
Mgr. Dominik Dendis
Mgr. Helena Jakubová

 

Komisia na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verených funkcionárov, na ochranu verejného poriadku

Martin Podstavek – predseda
Matej Habľák
Mgr. Dominik Dendis
Milan Miterko
Martin Srogoň