Obecná rada a komisie

 

Obecná Rada

Jozef Rošťák
Jozef Brňák
Ing. Miroslav Kolenčík
Mgr. Miroslav Kvak

 

Finančná komisia

Ing. Augustín Viater – predseda
Jozef Rošťák
Jozef Brňák
Mgr. Dominik Dendis
Mgr. Miroslav Kvak

 

Stavebná komisia

Ing. Miroslav Kolenčík – predseda
Anton Kojda
Ing. Augustín Viater
Martin Srogoň
Ing. Lenka Laššáková

 

Sociálná komisia

Emil Rabčan – predseda
Silvia Srogoňová
Jozef Brňák
Mgr. Emília Chvojková
Ing. Marianna Kianičková
Božena Podstavková

 

Komisia kultúry a športu

Mgr. Dominik Dendis – predseda
Silvia Srogoňová
Marek Bjalorit
Martin Srogoň
Helena Jakubová

 

Komisia na prešetrovanie sťažnosti a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verených funkcionárov, na ochranu verejného poriadku

Anton Kojda – predseda
Marek Bjalorit
Martin Podstavek
Emil Rabčan