Folklór

 

Folklórny súbor Fľajšovan

 

Folklórny súbor Flajsovan

 

Folklórny súbor Fľajšovan vznikol v roku 1991. Na podnet mladých nadšencov ho z predchádzajúcej folklórnej skupiny Fľajšovanka založil spevák a heligónkar p. Viktor Chudoba, ktorý sa stal jeho umeleckým vedúcim. Vzniku folklórneho súboru predchádzala folklórna a spevácka skupina Fľajšovanka pod vedením s. Agneši Srogoňovej a neskôr aj p. Viktora Chudobu. Súčasťou tohto súboru je aj ľudová hudba bratov Chudobovcov.
V obci pracuje od roku 1984 popri Základnej škole aj detský folklórny súbor Magurka. Dlhodobou vedúcou súboru bola pani Anna Rechtoríková a súčasným vedúcim súboru je p. Viktor Chudoba.
.

Kontakt:
Vedúci FS: Chudoba Viktor
Tel. č.: +421 907 119 957
E-mail: viktorchudoba@azet.sk

 

Folklórna skupina Fľajšovanček

 

dfs-flajsovancek

 

Mládežnícky folklórny súbor vznikol v roku 2002 ako medzičlánok dospelého súboru Fľajšovan. Je v ňom združených okolo 40 dievčat a chlapcov. Od svojho založenia necháva radosť v srdciach malých i veľkých divákov. Pravidelne účinkuje na viacerých domácich i zahraničných podujatiach a na javisku je veľmi obľúbený. Členovia z folklórnej skupiny Fľajšovanček pokračujú vo svojom účinkovaní vo folklórnom súbore Fľajšovan.

Kontakt:
Vedúci FS: Chudoba Viktor
Tel. č.: +421 907 119 957
E-mail: viktorchudoba@azet.sk

 

Folklórna skupina Tanečník

 

FS TANEČNÍK
 

Folklórna skupina Tanečník vznikla v roku 2008, toho času má 16 členov. Zúčastnila sa na rôznych folklórnych slávnostiach – v Dolnom Kubíne, Novej Bystrici – Vychylovke, Pod Kráľovou hoľou. Skupina sa taktiež zúčastnila na speváckej a tanečnej súťaži. Často sa tiež so svojim programom spestrujú oravské svadby, tzv. „ odčepčením“.

Kontakt:
Anna Rabčanová
Tel. č.: 0944249274
E-mail: rabcanova.anna@gmail.com

 

Ľudová hudba bratov Chudobovcov

 

Chudobovci

 

Ľudová hudba bratov Chudobovcov sprevádza FS Fľajšovan a Fľajšovanček, ale taktiež vystupuje samostatne na rôznych kultúrnych či spoločenských podujatiach ako sú plesy, oslavy a ľudové zábavy.

Kontakt:
Vedúci ĽH: Chudoba Viktor
Tel.č.: 0907 119 957
E-mail: viktorchudoba@azet.sk

 

Detský folklórny súbor Magurka

 

dfs-magurka

 

Detský folklórny súbor Malá a Veľká Magurka v obci pracuje od roku 1984 popri Základnej škole. Dlhodobou vedúcou súboru bola pani Anna Rechtoríková. S deťmi spracovala množstvo tradičných pásiem. Detský súbor účinkoval v Poľsku, Česku, Chorvátsku a Nemecku. Súčasným vedúcim súboru je p. Viktor Chudoba.

Kontakt:
Vedúci FS: Chudoba Viktor
Tel.č.: 0907 119 957
E-mail: viktorchudoba@azet.sk