Tlačivá OcÚ

 

Daň z nehnuteľnosti :

Daň z nehnuteľností sa člení na: daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov. Každý, kto vlastní pozemok, stavbu, dom alebo byt, je povinný platiť daň z nehnuteľnosti.  Povinnosť podať daňové priznanie majú noví a doterajší vlastníci – ak došlo ku zmene  do 31. januára. Daň z nehnuteľnosti sa platí na rok dopredu. Nehnuteľnosť môžete získať darovaním, kúpou, dedením, dražbou alebo rozhodnutím súdu.

Tlačivá :

Priznanie – údaje o daňovníkovi (pdf)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti (pdf)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti slúžiaca na jeden účel(pdf)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti stavba slúžiaca na viaceré účely (pdf)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti z bytov a z nebytových priestorov (pdf)
Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností (pdf)
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností (pdf)
Príloha – zníženie alebo oslobodenie od dane (pdf)
Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie (pdf)
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie (doc)