OBEC INVESTIČNE ZVEĽADILA…

Rok 2018

Monitorovací systém:

Termín realizácie: 2018,

Z vlastných zdrojov: 7 032,30€,

Z toho dotácia: 5 000€,

Z vlastných zdrojov: 2032,30€,

 

Oplotenie vodojemu:

Termín realizácie: 2018,

Z vlastných zdrojov obce: 27 656,36€,

 

Rok 2019

Oprava cesty na úseku Brišovka – Jasenovská:

Termín realizácie: 2019,

Z vlastných zdrojov obce: 65 162,76€,

 

Malotraktor Lamborghini s príslušenstvom:

Termín nákupu: Marec/2019,

Finančný leasing: 36 156€,

 

Vlečka a zametač:

Termín nákupu: okt/2019,

Z vlastných zdrojov obce: 14 040€,

 

Sneh fréza, pluh:

Termín nákupu: dec./2019,

Z vlastných zdrojov obce: 9 744€,

 

 

Oprava vodojemu:

Termín realizácie: Okt./2019,

Z vlastných zdrojov obce: 60 635,72€,

Rekonštrukcia a dokončenie vodojemu z dôvodu zlého technického stavu.

 

Rekonštrukcia plotu cintorína:

Termín realizácie dokončenia oplotenia: 2019,

Z vlastných zdrojov: 23 818,26€,

 

Rok 2020

Kolaudácia vodovodu:

Termín realizácie: Júl/2020,

Celkové náklady v hodnote: 842 095,60€,

Dotácia: 631 520,93€,

Z vlastných zdrojov obce: 210 574,67€,

 

Štiepkovač:

Termín nákupu: 2020,

Z vlastných zdrojov obce: 3 480€,

 

Zakúpenie frézy na Minitraktor Lamborghini:

Termín nákupu: 2020,

Z vlastných zdrojov obce: 8 880€,

 

Oprava strechy v MKS

Termín realizácie: dokončené  jún/2020,

Náklady v celkovej hodnote: 24 995,33€,

Prostriedky z ministerstva financií v hodnote: 23 000€,

Dar urbár: 2 127€,

 

Vysporiadanie pozemkov:

Okolie zberného dvora: 10 791€,

Okolie vodojemu: 27 579€,

Okolie zdravotného strediska: 1 512€,

 

Rok 2021

Obnova WC na troch poschodiach V KD:

Termín realizácie: 2019 – 2021,

Vlastné zdroje obce vo výške cca 45 000,- €,

V kultúrnom dome v jeho zadnej časti prebehla kompletná obnova WC na troch poschodiach.

 

Stavebná rekonštrukcia priestorov garáže:

Termín realizácie: 2019,

Stavebná rekonštrukcia priestorov garáže v KD bola potrebná z dôvodu jej zlého technického stavu. Garáž slúži na uskladnenie náradia a techniky potrebnej na údržbu obce.

 

Úprava átria vedľa sály v kultúrnom dome – (v realizácii):

Začiatok úprav kanalizácie: 2021,

Z vlastných zdrojov obce: 11 109,96€,

Tzv. „Átrium“ je otvorený priestor vedľa sály v kultúrnom dome. V tomto priestore bolo potrebné vyriešiť problém s upchatou, zalomenou a zle vyspádovanou kanalizáciou, bola odvodnená plocha átria dažďovou kanalizáciou a do budúcna sa plánuje tento priestor využiť na príjemné sedenie s pre lieskami a šmýkačkou pre deti. Priestor by sa mal využívať ako oddychová zóna pre návštevníkov a hostí sály KD na sadbách a oslavách.

 

Cintorín a elektronická evidencia hrobových miest

Realizácia projektu: 2021,

Z vlastných zdrojov obce.

V okolí domu smútku bol rozšírený vjazd pre osobné autá, okolie domu smútku sa odvodnilo, priviedla sa nová vodovodná prípojka, prebehla obnova „Trupárne“ pri hlavnom vchode na cintorín.

Po dlhšom čase bola vytvorená a skompletizovaná elektronická evidencia hrobových miest. Pri vstupe na cintorín pribudla veľká informačná tabuľa s abecedným zoznamom zosnulých, ktorá bude slúžiť najbližším pre uľahčenie vyhľadávania hrobového miesta svojich predkov. Zároveň sa v roku 2019 realizovalo spevnenie brehu a oplotenia cintorína.

 

Rekonštrukcia mosta smerom na Fľajšovú:

Termín realizácie: 2021,

Príspevok obce v hodnote: 20 181,60€,

Most patrí do majetku Lesov SR, ktorí zabezpečili VO ako i priebeh samotnej rekonštrukcie mosta. Obec spolu s podnikateľskými subjektami v priemyselnej zóne Lesom na jeho rekonštrukciu finančne prispeli.

 

Žehliareň s práčovňou a šatne v MKS

Termín realizácie: 3/2021 – 6/2022,

Z vlastných zdrojov obce: 27 429,03€,

Dlho nevyužívané prázdne priestory skladu CO (civilnej obrany) sa využili a na vybudovanie novej žehliarne s práčovňou a skladom pre potreby prevádzky kultúrneho domu. Súčasťou prestavby bolo i vybudovanie spŕch a odkladacích priestorov pre čašníkov.

 

Parkovisko pri zdravotnom stredisku

Termín realizácie: 2021,

Z vlastných zdrojov obce: 1 966€,

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia:

Z vlastných zdrojov obce: 5 455,08€,

 

Traktor Zetor:

Termín nákupu: dec./2020,

Z vlastných zdrojov obce: 33 550€,

 

Rok 2022

 

Oprava miestnych komunikácií:

Termín realizácie: Júl/2021 – nov./2021,

Vo vlastnej réžii obce:

  • CRT: 2 481,60,-€
  • oprava priestorov a MK: 38 733,10,-€ – cesta Mrzáčka okolo Podstavek Ján
  • oprava cesty Jasenovská oproti výjazd k COOP Jednota 3900,- €

 

 

Začiatok výstavby chodníka smerom na Jasenovskú:

Termín realizácie: 9/2022 – 11/2022,

Z vlastných zdrojov obce: 300 000€,

 

Novovytvorená cykloservisná zóna:

Temín realizácie: aug./2022

Na dodaní sa spolupodieľali:

  • Oblastná organizácia cestovného ruchu na Orave Klaster Orava – elektronabíjačka
  • ŽSK- spolufinancoval nabíjaciu stanica na e-bicyky
  • Slovenský Cykloklub – dodanie a inštalácia cykloservisného stojanu
  • Z vlastných zdrojov obce : dodávka elektriky a vytvorenie plochy

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img