Investičné akcie v obci

Vysporiadanie pozemkov 2014 / 2022

Vysporiadanie pozemkov: OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Okolie zberného dvora: 10 791€, Okolie vodojemu: 27 579€, Okolie zdravotného strediska: 1 512€,

OBEC INVESTIČNE ZVEĽADILA…

Rok 2018 Monitorovací systém: Termín realizácie: 2018, Z vlastných zdrojov: 7 032,30€, Z toho dotácia: 5 000€, Z vlastných zdrojov: 2032,30€,   Oplotenie vodojemu: Termín realizácie: 2018, Z vlastných zdrojov obce: 27 656,36€,   Rok 2019 Oprava cesty na úseku Brišovka – Jasenovská: Termín realizácie: 2019, Z vlastných zdrojov obce: 65 162,76€,   Malotraktor Lamborghini...

Výstavba chodníka smerom na Jasenovskú (v realizácii) 2022

Termín realizácie: 9/2022 – 11/2022, Z vlastných zdrojov obce: 254 802,05€, Chodník je budovaný prevažne z ušetrených prostriedkov za roky 2020 až 2021.

Výstavba chodníka v miestnej časti Pribišská v časti Pribišská od Cyklotrasy po p. Tisoňa – (v realizácii) 2022

Termín realizácie: 2022, Projekt v celkovej hodnote: 348 000€, Projekt je realizovaný z projektu EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce SK a PL spolu s výstavbou informačného centra (TIK) v centre obce. Z prostriedkov EÚ v hodnote 95% Z vlastných zdrojov obce 5%

Novovytvorená cykloservisná zóna 8/2022

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Temín realizácie: aug./2022, Na dodaní sa spolupodieľali: Oblastná organizácia cestovného ruchu na Orave Klaster Orava - elektronabíjačka ŽSK- spolufinancoval nabíjaciu stanica na e-bicyky Slovenský Cykloklub – dodanie a inštalácia cykloservisného stojanu Z vlastných zdrojov obce : dodávka elektriky a vytvorenie plochy

Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Oravská Lesná 7/2022 – 9/2022

Termín realizácie: Júl/2022 – sept./2022, Realizácia v celkovej hodnote: 119 000€, Na realizáciu boli získané prostriedky z VUC/ŽSK: 70 000€, Ostatné výdavky: z vlastných zdrojov obce, V rámci opráv elektroinštalácie prebehla oprava hlavného rozvádzača v priestoroch v okolí zborovne na prvom poschodí základnej školy a vymaľovanie chodbových...

Stavba informačného centra (TIK) v centre obce – ( v realizácii) 06/2022 – 09/2022

Termín realizácie projektu: Jún/2022 – September/2022, Projekt v celkovej hodnote: 94 600€, Projekt je realizovaný z projektu EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce SK a PL spolu s výstavbou chodníka v miestnej časti Pribišská. Informačné centrum bolo vybudované v architektonickom štýle podobne ako veža kostola sv. Joachima a Anny v Oravskej...

Žehliareň s práčovňou, WC a šatne v MKS 2021 / 2022

Obec investične zveľadila... Termín realizácie: 3/2021 – 6/2022, Z vlastných zdrojov obce: 27 429,03€, Dlho nevyužívané prázdne priestory skladu CO (civilnej obrany) sa využili a na vybudovanie novej žehliarne s práčovňou a skladom pre potreby prevádzky kultúrneho domu. Súčasťou prestavby bolo i vybudovanie...

Výstavba nového Zberného dvora Oravská Lesná a dodanie techniky 4/2021 – 5/2023

Termín realizácie projektu:  Apríl/2021 – Máj/2023, Projekt v celkovej hodnote: 870 000€, Z toho z prostriedkov EÚ a SR: 95% Z prostriedkov obce 5% Stavebná časť zberného dvora je momentálne v realizácii. Tento rok bolo zrealizované oplotenie, vybudovanie a spevnenie plochy nového zberného dvora. Taktiež bol...

Úprava centra obce

OBEC INVESTIČNE ZVEĽADILA... Lavičky v centre obce, kvetináč, koše: sept./2021, Kvetináče na kvety: júl/2022,

Úprava átria vedľa sály v kultúrnom dome 2021 / 2022

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Začiatok úprav kanalizácie: 2021, Z vlastných zdrojov obce: 11 109,96€, Tzv. „Átrium“ je otvorený priestor vedľa sály v kultúrnom dome. V tomto priestore bolo potrebné vyriešiť problém s upchatou, zalomenou a zle vyspádovanou kanalizáciou, bola odvodnená plocha átria dažďovou kanalizáciou a do budúcna...

Obnova WC na troch poschodiach V KD 2021

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Termín realizácie: 2021, Vlastné zdroje obce vo výške cca 45 000,- €, V kultúrnom dome v jeho zadnej časti prebehla kompletná obnova WC na troch poschodiach.

Cintorín a elektronická evidencia hrobových miest 06/2021 – 10/2021

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Realizácia projektu: 2021, Z vlastných zdrojov obce. V okolí domu smútku bol rozšírený vjazd pre osobné autá, okolie domu smútku sa odvodnilo, priviedla sa nová vodovodná prípojka, prebehla obnova „Trupárne“ pri hlavnom vchode na cintorín. Po dlhšom čase bola vytvorená a...

Zhotovenie a osadenie nového pútača pri vstupoch do obce 2021

Termín priebehu súťaže: apríl/2018 – apríl/2019, Stavebná činnosť pútača: 2021 - 2022, Výdavky z vlastných zdrojov obce: 8 323,76€, Zrealizované pútače sú výsledkom kompozície dvoch návrhov, na ktorých sa podieľali Ľudovít Navrátil a Veronika Polečová (rod. Vlčáková). Termín priebehu súťaže: 04/2018 - 04/2019 Realizácia...

Kompletná rekonštrukcia zdravotného strediska 4/2020 – 4/2021

Termín realizácie projektu: apríl/2020 – apríl/2021, Projekt v celkovej hodnote: 877 000€, Z toho z prostriedkov EÚ 782 000€ Z prostriedkov obce 95 000€   Vrámci realizácie tohto projektu prebehla oprava starej strechy a to demontáž starej krytiny a jej zosilnenie kovovými profilmi, zateplenie a inštalácia strešných okien, v týchto priestoroch sa...

Traktor Zetor 2020

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Termín nákupu: dec./2020, Z vlastných zdrojov obce: 33 550€,

Informačné a orientačné tabule v obci 05/2020 – 10/2020

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Termín realizácie projektu: Máj 2020 / Október 2020, Projekt v celkovej hodnote:  3 797€, Tabule boli umiestnené popri cestách pre lepšiu orientáciu a značenie jednotlivých častí obce.  Tabule sa zakúpili z vybraných poplatkov dane z ubytovania. Informačné tabule boli spolufinancované oblastnou  organizáciou cestovného...

Bezpečnejšie centrum obce  09 / 2020

Z dôvodu lepšej prehľadnosti v križovatke poslanci rozhodli  o premiestnení zmrzlinového stánku. Rovnako dôležité je aj zvýraznenie priechodu od Brišovky. Obec obnovila vyznačenie miesta pre autobusy, pre parkovanie áut a pribudlo tiež parkovacie miesto pre invalidov.

Vybudovanie garáže pre hasičské auto Iveco Daily 9/2020 – 11/2020

Termín realizácie: 9/2020 – 11/2020, Z vlastných zdrojov obce: 7 703,03€, Stavebné práce boli realizované svojpomocne, kvalitne a hlavne v rámci voľného času vďaka aktívnym členom DHZO Oravská Lesná. Garáž je umiestnená vedľa budovy ZŠ v centre obce a slúži pre požiarnické auto Iveco Daily.

Rekonštrukcia priestorov a sály Kultúrneho domu 2/2020 – 6/2020

Rekonštrukcia priestorov a sály Kultúrneho domu Termín realizácie projektu: Február/2020 – Jún/2020, Projekt v celkovej hodnote: 259 000€, Z prostriedkov EÚ a SR: 64 885,74€ Ostatné výdavky vo výške 194 000,- € z vlastných zdrojov obce   Po 40. rokoch prebehla rekonštrukcia sály kultúrneho domu, kde boli kompletne vymenené...

Oprava a oplotenie vodojemu aug./2019 – okt./2019

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Termín realizácie: marec/2019, Z vlastných zdrojov obce: 27 779,64€, Rekonštrukcia a dokončenie vodojemu z dôvodu zlého technického stavu.   Oplotenie vodojemu OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Termín realizácie: okt./2019, Z vlastných zdrojov obce: 23 599,50€,   Kolaudácia vodovodu OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Termín realizácie: Júl/2020, Celkové náklady v hodnote: 842 095,60€, Dotácia: 631 520,93€, Z vlastných zdrojov obce: 210 574,67€,   Budovanie nových...

Zakúpená snehová fréza a pluh 2019

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Termín nákupu: dec./2019, Z vlastných zdrojov obce: 9 744€,

Dodatočná investícia pri výmene strechy – oprava fasády ZŠ Oravská Lesná 10/2019

Termín realizácie projektu: október 2019, Projekt v celkovej hodnote: 20 000€, Z toho ½ nákladov hradených z rozpočtu Základnej školy druhá  ½ nákladov hradená z vlastných zdrojov obce.

Úprava parkoviska pred zdravotným strediskom 2019

Termín realizácie: 2019, Z vlastných zdrojov obce : 16 684,30 €, Úprava parkoviska a vytvorenie ostrovčeka na ceste predchádzali rekonštrukcii zdravotného strediska. Týmto krokom sa vjazd aj výjazd zjednotil do jedného bodu a stal sa tak bezpečným tak pre vozidlá vychádzajúce z parkoviska ako...

Odstránenie havarijného stavu starej časti strechy ZŠ s MŠ Oravská Lesná 08/2019 – 09/2019

Termín realizácie projektu: 2019, Projekt v celkovej hodnote: 356 025,92€, Z toho príspevok z Ministerstva školstva, vedy a výskumu - 300 000€ Ostatné výdavky zo zdrojov obce a zdrojov ZŠ a MŠ v hodnote 56 025,92€ Strecha budovy Základnej školy v našej obci vykazovala vážne statické poškodenia a každú...

Komplexná rekonštrukcia Materskej školy spojená s výstavbou detského ihriska 6/2017 – 9/2019

Termín realizácie projektu:  jún/2017 – september/2019, Projekt komplexnej obnovy škôlky v hodnote: 1 400 000€, Z toho zo zdrojov EÚ (dva projekty) v hodnote 921 270,72€, Rozšírenie MŠ v hodnote 874 500,41€, Zníženie energetickej náročnosti v hodnote 518 443,53€, Dotácia 1....

Výstavba chodníka v miestnej časti Pribišská /od p.Brišša po p. Kolenčíka/ 2019

Termín realizácie: 2019, Projekt v celkovej hodnote: 365 000€, Z prostriedkov EÚ prostredníctvom ŽSK: 250 000€ Z vlastných zdrojov obce 115 900,20€ Z prostriedkov EÚ prostredníctvom žiadateľa a to VÚC/ŽSK bolo realizované prekrytie priekopy spolu s dažďovou kanalizáciou. Z vlastných zdrojov bolo zrealizované dosypanie štrkodrvou, položenie betónovej dlažby. Problém vznikol...

Vydanie knihy “ Oravská Lesná na fotografiách“ 07/2019

Termín realizácie: jún/2019, Z vlastných zdrojov obce:  5 596,80€, Úspešnosť zbierky historických fotografií a ich veľká výpovedná hodnota nás viedli k tomu, aby sme tieto skvosty zachytili v prezentačnej knihe symbolicky označenej „Oravská Lesná na fotografiách“. Veríme, že sa nám aj týmto spôsobom podarí...

Oprava cesty na úseku Brišovka – Jasenovská 2019

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA... Termín realizácie:  2019, Z vlastných zdrojov obce: 65 162,76€,

Kompostéry v každej domácnosti (1050l) 5/2019 – 7/2019

Termín realizácie projektu: máj/2019 – júl/2019, Projekt v celkovej hodnote: 148 302€, Dotácia v hodnote: 124 821,60€, Z vlastných zdrojov obce: 26 749,50€, Projekt bol zameraný na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO). Pristúpenie ku kompostovaniu nám pomáha minimalizovať množstvo komunálneho odpadu v obci...

Dôležité linky

Užitočné linky