Investičné akcie v obci

Oprava oporného múru a parkoviska v centre obce

Vzhľadom k havarijnému stavu oporného múru, ktorý bol vytvorený za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest v centre našej obce na náprotivnej strane ZŠ, sme pristúpili k jeho komplexnej obnove. Za tohto havarijného stavu hrozilo, že sa tento múr zrúti...

Dôležité linky

Užitočné linky