Úradná tabuľa

Pozvánka na OZ 30.3.2023

Pozvánka na OZ 30 03 2023

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

VV - Stavebné povolenie Peter Chudoba

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Ondrej Chromek

Oznámenie o uložení zásielky - Ondrej Chromek na pošte

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Oravská Lesná rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Oravská Lesná rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022 v obci Oravská Lesná  

Odvolanie mimoriadnej situácie

odvolanie MS

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia - Peter Tereštík

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia - Peter Chudoba

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 2023

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 04/2022 O OCHRANNOM PÁSME OBECNÉHO CINTORÍNA

VZN č 04_2022 o ochrannom pásme cintorína

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oravská Lesná č. 05/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č 05_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozhodnutie starostu obce č. 1/2022

Rozhodnutie starostu obce č. 1/2022

Pozvánka na OZ 08.12.2022

Pozvánka na OZ 08 12 2022

Oznámenie o uložení zásielky Pavol Brišák

Uloženie písomnosti- Brišák

„Územný plán regiónu Žilinského kraja “ – zaslanie informácie o správe a hodnotení strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko

Územný plán regiónu ŽK Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu: " Územný plán regiónu Žilinského kraja" je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja    

Návrh – VZN č.04/2022 o ochrannom pásme obecného cintorína

VZN č 04_2022 o ochrannom pásme cintorína

Návrh – VZN obce Oravská Lesná číslo 03/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č 03_2022 o miestnom poplatku za rozvoj

NÁVRH VZN obce Oravská Lesná č. 05/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN-č 5_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh R 2023 vyvesený Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka na ustanovujúce zas. OZ 24.11.2022

Dôležité linky

Užitočné linky