Úradná tabuľa

verejná vyhláška -Rozhodnutie

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

VV – Dodatočné povolenie stavby

Dodatočné povolenie stavby Dulovec

E-mailová adresa na doručenie žiadosti -hlasovací preukaz Voľby do NR SR

Obec Oravská Lesná  v súlade s § 102 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     ZVEREJŇUJE elektronickú adresu : obecnyurad@oravskalesna.sk na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre...

Voľby do NR SR :e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Oravská Lesná  v súlade s § 102 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     ZVEREJŇUJE elektronickú adresu : obecnyurad@oravskalesna.sk na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka...

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia.

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

VV - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Rozhodnutie – Lesný celok Paráč

Rozhodnutie Paráč

Záverečný účet 2022

Záverečný účet 2022 schválený

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení TP

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Pozvánka na OZ 04.7.2023

Pozvánka na OZ 04 07 2023

Pozvánka na OZ 28.6.2023

Pozvánka na OZ 28 06 2023

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

Peter TEreštík Rozhodnutie

Záverečný účet obce Oravská Lesná 2022 – návrh

ZU 2022 návrh vyvesený ZU 2022 návrh vyvesený

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenieo zrušení trvalého pobytu

VV – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia Danka a Jozef Brisuda

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby verejnou vyhlášoku a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Oznámenie o začatí konania a dodatočnom povolení a kolaudácii stavby - Ladislav Kojda

Oznámenie o strategickom dokumente “ Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“ – zaslanie oznámenia

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 3 - ÚPN obce Zázrivá

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Martin Bejdák

Martin Bejdák - oznámenie o uložení zásielky na pošte

Oznámenie o uložení zásielky na pošte – Milan Kulich

Oznámenie o uložení zásielky - Milan Kulich

Oznámenie o začatí prerokovávania – Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá

Oznámenie o začatí prerokovania Zmeny a doplnky č. 3 - ÚPN Zázrivá

Dodatočné povolenie stavby

VV - Dodatočné povolenie stavby Hrkeľ

Dôležité linky

Užitočné linky