Úradná tabuľa

Oznámenie verejnou vyhláškou o odvolaní

Oznámenie verejnou vyhláškou o odvolaní Odvolanie účastníčky konania

Oznam o delegovaní členov do komisií volieb EP

zverejnenie adresy európsky parlament

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

POZVÁNKA NA OZ 14.3.2024

Pozvánka na OZ 14 03 2024

URBARIÁT – Pozvánka na valné zhromaždenie členov 5.5.2024

Pozvánka Valné zhromaždenie 5.5.2024

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný fin. príspevok – URBARIÁT

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

úroveň triedenia rok 2023  

VV Stavebné povolenie

Stavebné povolenie Vladimír Bartoš a Nikola Judáková (01) Stavebné povolenie Vladimír Bartoš a Nikola Judáková (02)

VV – Stavebné povolenie

VV - Stavebné povolenie Adam Fajčák VV - Stavebné povolenie Adam Fajčák- situácia

VV – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia situácia

Voľby prezidenta SR – Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

zverejnenie adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov

Voľby prezidenta SR

Informácia pre voliča

VV- Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia Jozef a Lenka Záhumenský

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania Jozef a Lenka Záhumenský

VV – Stavebné povolenie

VV - Stavebné povolenie Anton Florek

VV – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

VV - Oznámenie o začatí stavebnéhé konania Florek

VZN obce Or. Lesná č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č 01_2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č 02_2023 Poriadok Cintorina v Oravskej Lesnej

VZN obce Or. Lesná číslo 3/2023 o dani za ubytovanie

VZN č 03_2023 o dani z ubytovania

Dôležité linky

Užitočné linky