Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Podobné články

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Zber elektroodpadu 17.4.2024

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img