Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img