Rekonštrukcia priestorov a sály Kultúrneho domu 2/2020 – 6/2020

Rekonštrukcia priestorov a sály Kultúrneho domu

Termín realizácie projektu: Február/2020 – Jún/2020,

Projekt v celkovej hodnote: 259 000€,

  • Z prostriedkov EÚ a SR: 64 885,74€
  • Ostatné výdavky vo výške 194 000,- € z vlastných zdrojov obce

 

Po 40. rokoch prebehla rekonštrukcia sály kultúrneho domu, kde boli kompletne vymenené elektrické rozvody podľa súčasných noriem,  vytvorili sa nové WC zariadenie pre ženy a imobilných ľudí s prebaľovacím pultom pre naše mamičky, priestor sály sa kapacitne rozšíril o 50 miest, zrekonštruovalo sa staré WC pri vstupe do KD, prebehla obnova drevených okien, montáž vzduchotechniky, montáž podlahového kúrenia, kompletná rekonštrukcia balkóna a to podláh a sedačiek, ďalej prebehlo zosvetlenie stropu náterom a zakúpenie nových LED svietidiel, rozšírili sa schody do kuchyne kde sa zaviedol aj nový prívod teplej vody. Po začatí rekonštrukcie postupne vyvstávali nové a nové problémy. Z toho dôvodu prebehla i rekonštrukcia javiska a priestorov pod javiskom, ktorý bol sprístupnený novým schodiskom, vybudovali sa nové schody z druhej strany javiska, spevnila konštrukcia balkóna kovovými podperami. Súčasťou projektu bolo vytvorenie stálej expozície ľudovej tradície našej obce v sále kultúrneho domu, ktorá bola sprístupnená verejnosti. Nachádza sa v nej množstvo hodnotných historických predmetov, ktoré nám umožňujú vnímať spôsob života a kultúru našich predkov.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img