Cintorín a elektronická evidencia hrobových miest 06/2021 – 10/2021

OBEC  INVESTIČNE  ZVEĽADILA…

Realizácia projektu: 2021,

Z vlastných zdrojov obce.

V okolí domu smútku bol rozšírený vjazd pre osobné autá, okolie domu smútku sa odvodnilo, priviedla sa nová vodovodná prípojka, prebehla obnova „Trupárne“ pri hlavnom vchode na cintorín.

Po dlhšom čase bola vytvorená a skompletizovaná elektronická evidencia hrobových miest. Pri vstupe na cintorín pribudla veľká informačná tabuľa s abecedným zoznamom zosnulých, ktorá bude slúžiť najbližším pre uľahčenie vyhľadávania hrobového miesta svojich predkov. Zároveň sa v roku 2019 realizovalo spevnenie brehu a oplotenia cintorína.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img