Výstavba chodníka v miestnej časti Pribišská /od p.Brišša po p. Kolenčíka/ 2019

Termín realizácie: 2019,

Projekt v celkovej hodnote: 365 000€,

  • Z prostriedkov EÚ prostredníctvom ŽSK: 250 000€
  • Z vlastných zdrojov obce 115 900,20€

Z prostriedkov EÚ prostredníctvom žiadateľa a to VÚC/ŽSK bolo realizované prekrytie priekopy spolu s dažďovou kanalizáciou. Z vlastných zdrojov bolo zrealizované dosypanie štrkodrvou, položenie betónovej dlažby. Problém vznikol s množstvom vody stekajúcej zo svahov. Z toho dôvodu sa pristúpilo k úprave vjazdov. Ďalej bola vykonaná oprava priečnych odvodňovacích žľabov na vjazdoch, nanovo preasfaltované zlé vjazdy a po celej dĺžke nového chodníka bolo zabudované pomocné odvodnenie.

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img