Fotogaléria

Rekonštrukcia, modernizácia a vysvätenie domu smútku

    V piatok, 26. októbra 2018, vysvätil správca farnosti, Peter Dobrovič, novozrekonštruovaný dom smútku v Oravskej Lesnej. Súčasťou rekonštrukcie bola obnova strechy, ktorá dostala nový náter, zateplenie budovy a výmena starých okien a dverí. Okolo budovy sa vypílili stromy, nakoľko...

Uvítanie detí do života 21.10. 2018

     Ďalšie fotografie

Posvätenie požiarnej zbrojnice

Začiatkom júla 2018 začala obec Oravská Lesná s rekonštrukciou budovy požiarnej zbrojnice. Vďaka úspešnej žiadosti sa obci podarilo získať v roku 2015 vozík s protipovodňovou výbavou a protipovodňové vaky. V roku 2017 získali repasovanú tatru ako požiarne vozidlo a...

Výročia sobášov 16.10. 2018

     Ďalšie fotografie

Posedenie s našimi dôchodcami 2018

     Ďalšie fotografie

Divadelné predstavenia

      Nedeľné popoludnie nám kultúrne obohatili predstavenia TRI VRECIA ZEMIAKOV a SOBÁŠNA KANCELÁRIA v podaní divadeného súboru OMLADINA zo Zubrohlavy.  Ďalšie fotografie

Laureáti ceny obce Oravská Lesná

Obec Oravská Lesná sa v tomto roku rozhodla oceniť občanov za dlhoročnú činnosť, ktorou sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj našej obce. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskej Lesnej dňa 18. mája 2018 na základe návrhu poslancov si cenu obce...

Stretnutie s našimi jubilantmi 4.9. 2018

     Ďalšie fotografie

Otvorenie školského roka 2018/2019

  Dňa 03.09.2018 sa opäť po dvoch mesiacoch oddychu otvorili brány našej základnej a materskej školy. Po skončení svätej omše sa žiakom a deťom prihovorili pán riaditeľ školy a pán starosta. Títo osobitne po otvorení navštívili prvácke triedy a rovnako...

KYSUCE-ORAVA cez kopec 2018

     Ďalšie fotografie

Odpustová slávnosť sv. Anny 2018

     Ďalšie fotografie

Uvítanie detí do života 1.7. 2018

     Ďalšie fotografie

Športový deň obce 2018

Tento rok sa uskutočnil už štvrtý ročník športovo-zábavného podujatia pod názvom Športový deň obce. Okrem futbalového, volejbalového či bedmintonového turnaja, boli pre nás pripravení aj animátori z eRka so svojimi súťažami pre deti, požiarne súťaže, streľba zo vzduchovky, detský...

Brigáda pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie

  Naši seniori z klubu dôchodcov spolupráci s lesníkmi brigádovali pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie za čo im patrí veľké uznanie a poďakovanie.  Ďalšie fotografie

Posedenie s našimi jubilantmi 12.6. 2018

     Ďalšie fotografie

Starý rodičia deťom – Jarné tradície

   Ďalšie fotografie Dňa 23.5. (streda) pripravili dôchodcovia zo Senior klubu v Oravskej Lesnej žiakom 8. ročníka Základnej školy prednášku, ktorá bola venovaná jarným zvykom a tradíciám našich starých otcov a mám. Deťom sa priblížili a vysvetlili pohanské zvyky spojené...

Deň matiek 2018

     Ďalšie fotografie

Kladenie venca na pomník padlých vojakov 2018

     Ďalšie fotografie

Stavanie mája 2018

     Ďalšie fotografie

Výročia sobášov 26.4. 2018

     Ďalšie fotografie

Uvítanie detí do života 15.4. 2018

     Ďalšie fotografie

Fašiangové posedenie seniorov 2018

     Ďalšie fotografie

Stretnutie s našimi jubilantmi 6.2. 2018

     Ďalšie fotografie

Prednáška s Doc.dr. Antonom Laučekom PhD.

Dňa 25.01.2018 o 16.00h sa uskutočnila prednáška s Doc.dr. Antonom Laučekom PhD. na tému " Média a ich pôsobenie na súčasnú spoločnosť. Pán Lauček v stručnej prednáške ponúkol pútavé rozprávanie o negatívnom pôsobení viacerých médií a o ich vplyve...

Ples pre všetkých 2018

     Ďalšie fotografie

Vianočné trhy, Mikuláš, rozsvietenie Vianočného stromčeka 2017

  Dňa 9.12. 2017 sa v našej obci uskutočnil 3.ročník vianočných trhov. Zúčastnilo sa veľa šikovných remeselníkov so svojimi výrobkami. Návštevníci si mohli pochutnať na výbornej kapustnici, klobáske,trdelníku či vianočnom punči. Tých najmenších potešil Mikuláš, ktorý so svojimi pomocníkmi deťom...

Rozsvietenie adventného venca 2016

     Ďalšie fotografie

Dôležité linky

Užitočné linky