Posedenie s našimi Jubilantmi 26.11. 2019

 

 

 Ďalšie fotografie