Fotogaléria

Vianočné trhy, Mikuláš, rozsvietenie Vianočného stromčeka 2019

   7. 12. 2019 sa v našej obci uskutočnil 5.ročník vianočných trhov. Zúčastnilo sa veľa šikovných remeselníkov so svojimi výrobkami. Návštevníci si mohli pochutnať na výbornej kapustnici, tradičných moskoľoch, vianočnom punči či na iných dobrotách. Tých najmenších potešil Mikuláš, ktorý...

Rozsvietenie adventného venca 2019

     Ďalšie fotografie

Posedenie s našimi Jubilantmi 26.11. 2019

     Ďalšie fotografie

Uvítanie detí do života 10.11.2019

     Ďalšie fotografie

Výročia sobášov 22.10. 2019

     Ďalšie fotografie

Posedenie s našimi dôchodcami 14.10. 2019

     Ďalšie fotografie

Uvítanie detí do života 22.9. 2019

     Ďalšie fotografie

Začiatok školského roka 2019/2020

     Ďalšie fotografie

Sv. omša na Úšuste 25.8. 2019

     Ďalšie fotografie

Stretnutie s našimi jubilantmi 8.8. 2019

     Ďalšie fotografie

Športový deň obce 2019

    Tento rok sa uskutočnil už piaty ročník športovo-zábavného podujatia pod názvom Športový deň obce. Okrem futbalového, volejbalového či bedmintonového turnaja, boli pre nás pripravení aj animátori z eRka so svojimi súťažami pre deti, požiarne súťaže, streľba zo vzduchovky, pretláčanie...

Uvítanie detí do života 9.6. 2019

     Ďalšie fotografie

Vystúpenia ZAHRAJKA na MDD

     Ďalšie fotografie

Deň matiek 2019

     Ďalšie fotografie

Uvítanie detí do života 24.3. 2019

     Ďalšie fotografie

Fašiangové posedenie seniorov 2019

     Ďalšie fotografie

Uvítanie detí do života 27.1. 2019

     Ďalšie fotografie

Rekonštrukcia, modernizácia a vysvätenie domu smútku

    V piatok, 26. októbra 2018, vysvätil správca farnosti, Peter Dobrovič, novozrekonštruovaný dom smútku v Oravskej Lesnej. Súčasťou rekonštrukcie bola obnova strechy, ktorá dostala nový náter, zateplenie budovy a výmena starých okien a dverí. Okolo budovy sa vypílili stromy, nakoľko...

Uvítanie detí do života 21.10. 2018

     Ďalšie fotografie

Posvätenie požiarnej zbrojnice

Začiatkom júla 2018 začala obec Oravská Lesná s rekonštrukciou budovy požiarnej zbrojnice. Vďaka úspešnej žiadosti sa obci podarilo získať v roku 2015 vozík s protipovodňovou výbavou a protipovodňové vaky. V roku 2017 získali repasovanú tatru ako požiarne vozidlo a...

Výročia sobášov 16.10. 2018

     Ďalšie fotografie

Posedenie s našimi dôchodcami 2018

     Ďalšie fotografie

Divadelné predstavenia

      Nedeľné popoludnie nám kultúrne obohatili predstavenia TRI VRECIA ZEMIAKOV a SOBÁŠNA KANCELÁRIA v podaní divadeného súboru OMLADINA zo Zubrohlavy.  Ďalšie fotografie

Laureáti ceny obce Oravská Lesná

Obec Oravská Lesná sa v tomto roku rozhodla oceniť občanov za dlhoročnú činnosť, ktorou sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj našej obce. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskej Lesnej dňa 18. mája 2018 na základe návrhu poslancov si cenu obce...

Stretnutie s našimi jubilantmi 4.9. 2018

     Ďalšie fotografie

Otvorenie školského roka 2018/2019

  Dňa 03.09.2018 sa opäť po dvoch mesiacoch oddychu otvorili brány našej základnej a materskej školy. Po skončení svätej omše sa žiakom a deťom prihovorili pán riaditeľ školy a pán starosta. Títo osobitne po otvorení navštívili prvácke triedy a rovnako...

KYSUCE-ORAVA cez kopec 2018

     Ďalšie fotografie

Odpustová slávnosť sv. Anny 2018

     Ďalšie fotografie

Uvítanie detí do života 1.7. 2018

     Ďalšie fotografie

Dôležité linky

Užitočné linky