Stretnutie s našimi jubilantmi 28.7. 2021

 Ďalšie fotografie