Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zdravotné stredisko Oravská Lesná

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná (pdf)

vzor na nacenenie príloha výzvy (rtf)