Kolaudačné rozhodnutie – Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520

Kolaudačné rozhodnutie – Rekonštrukcia a modernizácia cesty II_520 (pdf)