Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení stavby F2BTS_17F_NO_ORL-Námestovo_Oravská Lesná – optická prípojka

Verejná vyhláška územné rozhodnutie – 2BTS 17F NO ORL Nametovo Oravská Lesna – Optická prípojka (pdf)