Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Oznámenie o uložení zásielky – Helena Janíčková (pdf)