Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 19. 06. 2020

Pozvánka na OZ 19.06.2020 (pdf)