Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Briš (pdf)