Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

list k oznam obce

Oznamenie o SD