Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od miestneho šetrenia

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img