Oznámenie o opakovanej dražbe

Oznámenie o opakovanej dražbe (pdf)