Vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Pribišská

Vyhlásenie mimoriadanej situácie – svahová deformácia (pdf)

Príkaz na vykonanie zabezpečovacích prác zo dňa 03.02.2020 (pdf)