Opatrenia ÚVZ SR

Opatrenia ÚVZ SR – rúška (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR – hranice (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR – prevádzky a HP (pdf)