Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky „Výstavba detského ihriska”

Zápisnica z vyhodnotenia Oravská Lesná (pdf)