Územné rozhodnutie č. OÚ-NB-919/2017/Pn

Územné rozhodnutie č. OÚ_NB_919_2017_Pn