Úvod Blog

Zatúlaný pes pri CRT

0

Pri CRT electronic sa od utorka (12.6.)  potuluje tento psik, prosime majitela aby si ho odchytil.

Dakujeme.

20180613-104018

Mimoriadne hlásenie v rozhlase 4.2.2023

1.

Oznamuje občanom, že zberný dvor z dôvodu mimoriadneho nepriaznivého počasia bude zatvorený.

2.

Prosíme občanov aby z dôvodu extrémne nepriaznivého počasia nevychádzali zo svojich domácností  ak to nie je potrebné. Obec nasadzuje všetku dostupnú techniku aby v priebehu dnešného dňa sprejazdnila jednotlivé úseky.

A zároveň dôrazne upozorňujeme všetkých občanov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na miestnych komunikáciach, pretože neručíme  za ich poškodenie pri odstraňovaní následkov kalamity.

Opätovne upozorňujeme majiteľov áut alebo majiteľov chát u ktorých sú ubytovaní, aby zabezpečili vyparkovanie motorových vozidiel z parkoviska pred obecným úradom nakoľko to znemožňuje zimnú údržbu.

Hlásenie v miestnom rozhlase 3.2.2023

0

1.

Prosíme, všetkých majiteľov motorových vozidiel aby neparkovali svoje vozidlá na parkovisku v centre obce. Nakoľko nám to znemožňuje zimnú údržbu a odvoz snehu. V prípade nerešpektovania tohto zákazu budú potrestaní majitelia vozidiel v priestupkovom konaní.

2.

Bučina team Vás srdečne pozýva na 3. ročník akcie NOČNÁ STOPA, ktorá sa uskutoční teraz v sobotu 4.2.2023. Začiatok registrácie je od 18:00 hod. pri zimnom štadióne a spoločný štart bude o 19:00 hod. Trasa vedie po cyklochodníku, ktorú zvládnu aj deti aj začiatočníci.

Podrobné informácie získate na stránke obce Oravská Lesná.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

3.

V nedeľu dňa 5.2.2023 o 14:00 hod. bude v kultúrnom dome stretnutie včelárov z dôvodu zápisu liečív.

4.

Sociálna komisia a obec Oravská Lesná Vás pozývajú na Pochovávanie basy, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.202 t. j. utorok o 18:00 hod. v KD v Oravskej Lesnej. Vstupné je 15 €/osoba. V cene je zahrnuté: švédske stoly, víno, káva, minerálka, zákusky a koláče. Program: DJ JANO, riekanky, spev, pochovávanie basy, prekvapenie, tombola.

Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade alebo u pani Silvie Srogoňovej v Mäsni.

Oznam pre včelárov

0

V nedeľu dňa 5.2.2023 o 14:00 hod bude v kultúrnom dome stretnutie včelárov z dôvodu zápisu liečiv.

Prerušená distribúcia elektriny 02.02.2023

0

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 02. 02. 2023 t.j. zajtra v čase od 08:00 do 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny v časti Lehotská.  Čísla domov:

 

 

 

 

 

 

 

Zimná údržba chodníkov v obci prerušená do 3.2.2023

0

Z dôvodu poruchy stroja a potreby servisnej opravy bude zimná údržba chodníkov v obci prerušená do piatku 3.2.2023 rána.

Nočná stopa na bežkách Oravská Lesná 4.2.2023 o 19.00h

0

Ahojte bežkári !
Našli sme TMU a preto vás pozývame na 3. ročník NOČNEJ STOPY na bežkách v Oravskej Lesnej , ktorá sa uskutoční v sobotu 4.2.2023.
Tento rok bude trasa presunutá na cyklochodník .
➡️ spoločný štart pri futbalovom štadióne (bar u MACA) o 19:00
➡️ zápis od 18:00
➡️ štartovné 5€,deti do 12 r. zdarma
➡️ občerstvenie na trati a v cieli + maškrty🍰
➡️ pri štarte bude tekutý vosk 🥂
Kratšia trasa má 6km ,dlhšia 8.5km, sú nenáročné,ktoré zvládnu začiatočníci aj deti.
Celá trasa bude osvetlená orientačnými svetlami, ale povinná je funkčná čelovka a slnečné okuliare 🕶️😀😀.
Vyhlasujeme súťaž o najzaujímavejšie osvetleného bežkára, ktorý bude odmenený .🏆
Vyvrcholením akcie bude ohňostroj.🎆🎇🎆
Prosíme účasť nahlásiť SMS alebo telefonicky na tel.č.0918118988 do 3.2.2023 (23:53).
Vidíme sa v SOBOTU👍👍

Celoslovenská iniciatíva „Mestám a obciam zhasína nádej“ dňa 30.1.2023 od 19:00 do 19:30 hod demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia

0

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“ 

Prosíme občanov aby dbali o svoju bezpečnosť a nosili reflexné prvky.

Hlásenie v miestnom rozhlase 30.1.2023

0

1.

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“ 

Prosíme občanov aby dbali o svoju bezpečnosť a nosili reflexné prvky.

2.

Obec Oravská Lesná vydala novú monografiu obce, ktorú každá domácnosť dostane zdarma. Knižku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách do 3.2.2023. Občania, ktorí si zo zdravotných dôvodov nemôžu vyzdvihnúť knižku osobne môžu písomne splnomocniť inú osobu. Vzor splnomocnenia je na stránke obce.

Hlásenie v miestnom rozhlase

0

1.

Obec Oravská Lesná vydala novú monografiu obce, ktorú každá domácnosť dostane zdarma. Knižku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách do 3.2.2023. Občania, ktorí si zo zdravotných dôvodov nemôžu vyzdvihnúť knižku osobne môžu písomne splnomocniť inú osobu. Vzor splnomocnenia je na stránke obce.

2.

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.1.2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľnosti k 1.1.2023
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku  2022
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie vr oku 2022
  • daňovník, ktorý nadobudol majetok v dedičskom konaní
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Taktiež občania, ktorým bol majetok zapísaný na liste vlastníctva po ukončení ROEP v roku 2019 a túto povinnosť si do dnešného dňa nesplnili.

Vzhľadom k tomu, že obec je povinná zabezpečovať úlohy súvisiace s chovom psov v obci, prosíme všetkých majiteľov psov aby si dôsledne plnili svoju daňovú povinnosť a podali priznanie k dani za psa.

Evidovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť na stránke obce v sekcii Obecný úrad – Tlačivá OcÚ.

Smútočné oznámenie

0

So zármutkom a bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že nás dňa 26.1.2023 navždy opustila naša spoluobčianka Kamila Podstavková.

Venujme jej tichú spomienku.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude zajtra 28.1.2023 o 13.00 hod. v kostole sv. Anny v Oravskej Lesnej.

Smútočné oznámenie

0

So zármutkom a bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že nás dňa 25.01.2023 navždy opustil náš spoluobčan Jozef Holubčík.

Venujme mu tichú spomienku.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dnes 27.1.2023 o 14.30 hod. v kostole sv. Anny v Oravskej Lesnej.

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2022 – do 31.1.2023

0

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.1.2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľnosti k 1.1.2023
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku  2022
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie vr oku 2022
  • daňovník, ktorý nadobudol majetok v dedičskom konaní
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Taktiež občania, ktorým bol majetok zapísaný na liste vlastníctva po ukončení ROEP v roku 2019 a túto povinnosť si do dnešného dňa nesplnili.

Vzhľadom k tomu, že obec je povinná zabezpečovať úlohy súvisiace s chovom psov v obci, prosíme všetkých majiteľov psov aby si dôsledne plnili svoju daňovú povinnosť a podali priznanie k dani za psa.

Evidovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť na stránke obce v sekcii Obecný úrad – Tlačivá OcÚ.

 

Hlásenie v miestnom rozhlase 26.1.2023

0

1.

Podnikateľ z Liptovskej Teplej ponúka na predaj pánsku, dámsku a detskú obuv – zimné topánky, snehule, zimné čižmy, papuče, gumofilce, poľovnícku obuv, dámske šľapky, gumáky, detské prezuvky, baleríny. Predaj sa uskutoční ihneď po tomto vyhlásení do 14:00 hod.

Hlásenie v miestnom rozhlase 25.1.2023

0

1.

Obec Oravská Lesná vydala novú monografiu obce, ktorú každá domácnosť dostane zdarma. Knižku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách do 3.2.2023. Občania, ktorí si zo zdravotných dôvodov nemôžu vyzdvihnúť knižku osobne môžu písomne splnomocniť inú osobu. Vzor splnomocnenia je na stránke obce.

2.

Dňa 25.01.2023 t.j. dnes príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OÚ,
v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.
Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.

Monografia obce a splnomocnenie na prevzatie knihy

0

Obec Oravská Lesná vydala novú monografiu obce, ktorú každá domácnosť dostane zdarma. Knižku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách do 3.2.2023. Občania, ktorí si zo zdravotných dôvodov nemôžu vyzdvihnúť knižku osobne môžu písomne splnomocniť inú osobu. Vzor splnomocnenia je na stránke obce.

 

Splnomocnenie-na-prevzatie-knihy- (2)

Splnomocnenie nemusí byť overené.

Hlásenie v miestnom rozhlase 24.1.2023

0
1.
Oznamujeme občanom, že zajtra t.j. 25.1.2023 bude v našej obci zber plastov. Prosíme občanov aby vrecia s plastami sústreďovali na obvyklých miestach najneskôr dnes večer.
2.
Dňa 25.01.2023 t.j. zajtra príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OÚ,
v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie.
Mimoriadna ponuka okuliarov už od 24€ aj so sklami.
3.
Dňa 7.2.2023 t. j. utorok sa bude konať Ples seniorov Oravskej Lesnej so začiatkom od 14:00 hod. v kultúrnom dome. Je pre vás pripravený : DJ + harmoniky, večera, káva, zákusky a dobrá nálada s tombolou. Cena je 15 €/ osobu.
Vstupenky si môžete zakúpiť do 26.1.2023 na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame.
4.
Obec Oravská Lesná vydala novú monografiu obce, ktorú každá domácnosť dostane zdarma. Knižku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách do 3.2.2023. Občania, ktorí si zo zdravotných dôvodov nemôžu vyzdvihnúť knižku osobne môžu písomne splnomocniť inú osobu. Vzor splnomocnenia je na stránke obce a na fb obce.
5.
Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 25.1.2023 t. j. zajtra v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v časti Pribišská a Mrzáčka. Čísla domov: