Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 6.6.2019

Pozvánka na OZ 6.6.2019 (pdf)