N á v r h Všeobecného záväzného nariadenia Obce Oravská Lesná o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img