Vývoz komunálneho odpadu

V pondelok t.j. 04.05.2020 začne zber o 12.00 hodine a to z technických dôvodov na strane dodávateľa.

Od 18.05.2020 začne po prvý krát dvojtýždňový zber, to znamená, že sa budú v tento deň zbierať len podnikateľské subjekty. Ďalší týždeň potom opäť bude zber po celej obci.