Platba za PDO a daň z nehnuteľnosti

Vzhľadom k aktuálnej situácii, zákazu zhromaždovania väčšieho počtu ľudí Vám budú doručované rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do domácností. Na základe rozhodnutia (č. rozhodnutia uviesť ako variabilný symbol) si budete môcť zaplatiť cez internetbanking. V hotovosti sa zatiaľ poplatky vyberať nebudú až do odvolania.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img