Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania (pdf)