Verejná vyhláška – pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Verejná vyhláška zač