Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub drevín na parcelách č. E KN 3268, 3269/1 v. k. ú. Oravská Lesná

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img