E-mailová adresa na doručenie žiadosti -hlasovací preukaz Voľby do NR SR

Obec Oravská Lesná  v súlade s § 102 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

ZVEREJŇUJE

elektronickú adresu : obecnyurad@oravskalesna.sk

na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR
ktoré sa budú konať 30.septembra 2023

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená Obecnému úradu Oravská Lesná najneskôr 15  pracovných dní (t. j. 8.9.2023) pred dňom konania volieb

Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti :
a) meno a priezvisko žiadateľa,
b) rodné číslo
d) adresu trvalého pobytu
c) korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img