Usmernenia pre občanov

Vážení občania,

V týchto dňoch je každý z nás vystavený veľkému riziku nákazy ochorením, o ktorom vieme veľmi málo a preto je pre nás mimoriadne nebezpečné. Ide najmä o riziko pre staršie osoby. Obec Oravská Lesná preto vyzýva všetkých obyvateľov, aby neboli ľahkovážni a brali preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu veľmi vážne. Ide nie len o nás, ale aj o ostatných ľudí okolo nás, ktorým práve my môžeme spôsobiť svojím nezodpovedným správaním vážne zdravotné problémy.

Obec Oravská Lesná na základe odporúčaní a nariadení zo strany ústredného krízového štábu SR s účinnosťou od 16.03.2020 až do odvolania prijala nasledovné opatrenia :

  • Obecný úrad bude v našej obci od pondelka t. j. 16.03.2020 až do odvolania počas pracovných dní otvorený len v čase od 08:30 – 11:30 hod. na úrade budú prítomní len dvaja zamestnanci obce, ktorí k Vám pristúpia za zatvorenými dverami a budú s Vami komunikovať len nevyhnutné prípady ako sú napr. úmrtia alebo iné nevyhnutné situácie, ktoré nastanú. Medzi nevyhnutné úkony nepatria: nahliadnutie do máp, vysporiadanie pozemkov, overenie podpisu, splnomocnenie, kopírovacie služby, žiadosť o súpisné číslo a pod.  Prosíme o dodržiavanie bezpečnostných opatrení vo vzťahu k zamestnancom úradu ako aj všetkých ostatných občanov našej obce. K uhradeniu platieb využite bezhotovostné platby na účet obce IBAN :  SK07 5600 0000 0041 0316 0005, k vybavovaniu ostatnej agendy využite telefonickú linku 043/5593127 a prípadne mailovú komunikáciu: obecnyurad@oravskalesna.sk.
  • Prosíme každého, kto má vo svojom okolí vedomosť o staršom osamelom človeku, aby sledoval jeho aktivitu prípadne mu pomohol s jeho potrebami (napr. nákup potravín a liekov) len v obmedzenom režime tak, aby sa kontaktom s ním tento človek nenakazil.
  • Na základe mimoriadneho uzatvorenia školských a predškolských zariadení je dôležité dodržiavať pokyny vyučujúcich, rešpektovať zákaz združovania sa na verejných priestranstvách obce, potreba ostať doma a prijať odporúčanie nenavštevovať svojich starých rodičov, ktorí sa od svojich vnúčat môžu nakaziť vírusom. Rodičov prosíme, aby dôrazne kontrolovali, či deti a mládež dodržiavajú karanténu a dohliadli na domáce vzdelávanie detí podľa pokynov školy.
  • Žiadame občanov, ktorí sa vrátili z cudziny na územie Slovenska – jedná sa aj o Českú republiku, aby dodržiavali povinnú domácu 14 dňovú karanténu a pomohli tak zabrániť šíreniu vírusu. Upozorňujeme občanov, ktorí sa vrátili, aby ostali v izolácii a telefonicky kontaktovali svojho obvodného lekára, ktorý vás oboznámi s ďalším postupom. V prípade nedodržania karantény hrozí finančná pokuta.
  • V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať o  zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.V súvislosti s touto skutočnosťou dôjde aj k príslušnej zmene cestovných poriadkov. Upravené cestovné poriadky budú zverejnené na webovom portáli www.cp.sk.

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img