Termín na zaplatenie poplatkov za pevný domový odpad a daň z nehnuteľnosti

Termín na zaplatenie poplatkov za pevný domový odpad a daň z nehnuteľnosti bude od 01. mája 2020 do 30. 06. 2020.