Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – ČOV a KANALIZÁCIA ORAVSKÁ LESNÁ

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img