Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Pavol Brišák

Oznámenie o zrišení trvalého pobytu – Pavol Brišák