Oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia – “Oravská Lesná ČOV a KANALIZÁCIA”

Oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia (pdf)