Návrhy VZN

Dodatok č 1 k VZN č. 5/2017 (pdf)

Návrh VZN č. 1/2019 (pdf)

VZN Opatrovateľská služba obce Oravská Lesná (pdf)